Kodex společnosti DAHAL s.r.o.


Společnost DAHAL s.r.o. bude ve své podnikatelské činnosti prosazovat tyto základní hodnoty:

 • Orientace na zákazníka

  Našim hlavním cílem je zaměřovat se na zákaznikovu situaci a jeho potřeby a pomáhat mu při řešení jeho problémů k jeho maximální spokojenosti.

 • Konkurenceschopnost

  Úroveň a vysoká kvalita našich služeb je středem veškeré naší snahy. Našim zákazníkům musíme poskytovat lepší služby než konkurence.

 • Partnerství

  Naše společnost bude vždy udržovat se všemi odběrateli, dodavateli a obchodními partnery oboustranně výhodné a prospěšné vztahy.

 • Lidé

  Lidé v naší firmě jsou životně důležití, jsou zdrojem naší síly a tvoří nejhodnotnější aktivum společnosti. Náš lidský potenciál formujeme tak, aby byl maximálně motivován k vysoké výkonnosti a k pozitivnímu vztahu k firmě.

 • Efektivní manažerský styl

  Vysoká spokojenost a pozitivní přístup spolupracovníků vytváří ve firmě úspěšný výsledek. Proto v naší společnosti prosazujeme a posilujeme takový styl vedení, který respektuje lidskou osobnost, podněcuje spolupracovníky k angažovanosti a spoluúčasti na rozhodování, podporuje obousměrnou komunikaci a vzájemnou důvěru, udržuje dobré mezilidské vztahy a vytváří týmovou spolupráci. Za prioritní považujeme orientovat se na styl vedení, který věnuje stejnou pozornost jak firemním požadavkům, tak lidem, kteří je zajišťují, na styl vedení, který pomáhá podřízeným dosahovat firemní i osobní cíle, na styl vedení, který pro motivování spolupracovníků využívá převážně pozitivní motivaci.

 • Proaktivní zaměstnanci

  Zaměstnáváme kvalitní proaktivní pracovníky a věnujeme jim maximální péči tak, jak pečujeme o naše zákazníky.

 • Spravedlivé odměňování

  Za vynikající služby zákazníkům firma své zaměstnance spravedlivě odměňuje jak v závislosti na individuálním výkonu, tak v návaznosti na jejich přínos v pracovním týmu a rovněž také na základě celkového hospodářského výsledku firmy.

 • Inovace

  Neustálé zlepšování ve všem co děláme, je základním kritériem našeho úspěchu. Příležitostí ke zlepšování je nekonečně mnoho. Proto ve firmě vytváříme klima, kde každý touží po zlepšení, kde je prostor k rozvíjení nových nápadů a jsou prostředky k jejich uskutečnění.

 • Přiměřený zisk a stabilní rozvoj

  Naším cílem je výnosné podnikání, které bude přinášet přiměřený zisk a trvale bude vykazovat dobré finanční výsledky, které zajistí firmě její rozvoj.

 • Dokonalost

  Boj o dokonalost všeho co firma dělá, je naší hlavní firemní filosofií. • Rekonstrukce průmyslových objektů
 • Rekonstrukce střešních plášťů
 • Montáž střešních světlíků
 • Prosvětlování, opláštění a zateplování objektů